^

Hoofd Kunst en Cultuur (m/v) regio Helmond

Kunstkwartier geeft je de ruimte om zélf kunst te maken en kunst te beoefenen. We zijn er voor iedereen. Onder begeleiding van een professionele en inspirerende docenten kun je je creatieve vaardigheden ontwikkelen. Het cursusaanbod van Kunstkwartier is zeer divers. Tientallen theatergezelschappen, harmonieën, fanfares, koren en bandjes maken wekelijks gebruik van de professionele begeleiding van onze docenten en ruimten van Kunstkwartier. In samenwerking met verschillende (Helmondse) basisscholen en kinderopvangorganisaties biedt Kunstkwartier ook een naschools lesprogramma aan. Wij zijn op zoek naar een:

Hoofd Kunst en Cultuur (m/v)
Omvang: 0,6 fte (21,6 uur)

Het hoofd Kunst en Cultuur geeft leiding aan de disciplines dans, muziek, theater, beeldende kunst en body- en mind en rapporteert aan de directeur-bestuurder. De taken en verantwoordelijkheden bestaan voornamelijk uit:

Het dagelijks leiding geven aan de afdeling
Het ontwikkelen van en uitvoering geven aan specifiek beleid.
Het bijdragen aan het management van de instelling, lid van het Management Team
Het signaleren en volgen van maatschappelijke ontwikkelingen
Leiding geven aan veranderingstraject
Het bijdragen aan de ontwikkeling naar een bredere dienstverlenende klantgerichte organisatie, door het initiëren en coördineren van innovatieve producten en diensten. Het vertalen van ideeën naar nieuwe markt- en klant specifieke producten. Het goed en efficiënt laten functioneren van het totale aanbod, zowel binnen- als buitenschools, en het zorgdragen voor verbinding en ondersteuning van de georganiseerde en ongeorganiseerde amateurkunst.

Kennisniveau

Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Naast inhoudelijke kennis en expertise wordt tevens zelfstandig, initiatiefrijk en ondernemend handelen verwacht.

Taakomschrijving

Het leiding geven aan de afdeling
Draagt zorg voor een effectief en efficiënt functionerende afdeling.
Beheert het budget van de afdeling en is verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. Is integraal budgetverantwoordelijk.
Draagt zorg voor jaarafspraken met de medewerkers van de diverse clusters aangaande de kwaliteit, de voortgang, het budget en de resultaten in de projecten vanuit de clusters.
Ontwikkelt het beleid van de afdeling en stelt jaarlijks een afdelingsplan op.
Het ontwikkelen van en uitvoering geven aan specifiek beleid
Volgt actief de ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Heeft een visie op en een mening over de actuele ontwikkelingen in het veld van de kunst- en cultuureducatie.
Doet voorstellen aan de directie voor nieuw beleid op basis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Geeft uitvoering aan het door de directie vastgestelde beleid.
Het bijdragen aan het management van de instelling
Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de instelling.
Draagt de doelstelling, het beleid en de diensten, zoals deze door de instelling zijn vastgesteld, uit.
Onderhoudt binnen zijn takenpakket contacten met regionale koepelorganisaties en culturele instellingen.
Vervangt, indien noodzakelijk, de directeur van de instelling in het regionaal/provinciaal overleg.
Participeert in afdeling overstijgende projecten en regio-overschrijdende activiteiten.
De organisatie is volop in transitie, binnen de afdeling geeft het hoofd kunst- en cultuur hieraan leiding. De kandidaat is veranderingsgezind.
Het signaleren en volgen van maatschappelijke ontwikkelingen
Signaleren en volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en voert in dat verband overleg met overheden, collega organisaties en organisaties buiten de cultuursector.

Competenties

Kerncompetenties

Professioneel
Inspirerend
Samenwerkingsgericht
Klantgericht
Communicatief
Daadkrachtig
Functiegerichte competenties
coachend leiderschap
Binden en stimuleren van medewerkers
Breed georiënteerd met visie op de ontwikkelingen in het culturele veld
Initiërend en innoverend vermogen
Adequaat organisatie- en planningsvermogen
Financieel inzicht
Gedegen kennis van HR Management
Affiniteit met automatisering
Commerciële inslag

Functieomvang en -waardering

De functie heeft een omvang van 0,6 fte en is ingedeeld in schaal 12 van de cao Kunsteducatie.

Procedure

Herken je jezelf in het profiel? Dan ontvangen wij graag je reactie vóór 11 februari 2019 UITSLUITEND via n.goedar@unitedselections.nl met een motivatie en je CV. Voor meer informatie kan je terecht bij de heer Nasser Goedar (United Selections).

Over ons

United Selections is gespecialiseerd in de werving & selectie van vaste en tijdelijke functies voor talenten op MBO/HBO en WO niveau. Wij bieden capaciteitsoplossingen binnen diverse disciplines en verschillende organisaties, variërend van startups tot multinationals.
www.kunst-kwartier.nl