^

Uitzenden

Snel beschikbare tijdelijke medewerkers. United Selections neemt de kosten van werving & selectie en de kosten van personeels- en loonadministratie op zich. De opdrachtgever betaalt alleen productieve uren waardoor medewerkers van United Selections per saldo vaak goedkoper zijn dan ‘eigen’ tijdelijk personeel. Onze medewerkers zijn aangesloten bij de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen).

Werving & Selectie

United Selections werft en selecteert medewerkers voor een vast dienstverband. De kandidaat treedt direct in vaste dienst bij de opdrachtgever, of na gebleken geschiktheid.

Detachering

Personele uitleenvorm die speciaal geschikt is voor het binden van ingewerkte krachten, voor projecten of langdurige en/of specialistische werkzaamheden. Gedetacheerde medewerkers blijven in dienst van United Selections. Opdrachtgevers lopen dus geen enkel risico.